Naar hoofdinhoud

Privacy policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Cliëntgegevens
Charim gaat zorgvuldig om met de persoonlijke, medische en financiële gegevens van haar cliënten. Deze gegevens worden goed beschermd en worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de te verlenen diensten, het volledig houden van het cliëntdossier en de administratieve afhandeling of de uitvoering van wetgeving. Charim vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Contactgegevens voor vragen
Wanneer u (e-mail) berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar persoonlijke gegevens, die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we uw vragen beantwoorden en uw verzoeken verwerken. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van Charim of van derden die voor de Charim-dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens. De servers van Charim en van deze derden zijn allen gesitueerd in de EU in navolging van de AVG wetgeving. Deze gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het naar ons gestuurde bericht.

Cookies
Voor de websites van Charim wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om bij te houden wie de websites bezoekt, hoe de bezoeker zich op de websites gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke werkwijze voor websitebeheer omdat het informatie oplevert, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we of bezoekers de websites voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze zijn begonnen. Deze informatie is niet gekoppeld aan andere informatie.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit kunt u regelen via het instellingenmenu van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze sites niet meer werken.
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze websites. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Charim te beïnvloeden. Wel kunt u deze door de browser laten blokkeren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevensverwerking en beveiliging
Charim deelt geen gegevens met commerciële partijen. We vragen uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Charim verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Charim te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Charim uitbesteed aan derden. Charim zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt. De verwerking van uw gegevens vindt plaats bij Charim of door Charim ingeschakelde derden in Nederland. Charim zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Europa worden opgeslagen.

Social media
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube). Deze knoppen bevatten een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Daarnaast maken wij gebruik van targetingopties via Facebook. Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Wij maken gebruik van (remarketing) targeting door middel van een Facebook Pixel. Dit houdt in dat we gegevens verkrijgen met Facebook om zo advertentie doelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier.

Aanpassen gegevens
U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die, indien gewenst, laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Charim de verwerking van uw gegevens moet stoppen en kunt u Charim vragen om uw gegevens over te dragen  aan derden.

Als u gebruik zou willen maken van deze rechten kunt u daartoe een verzoek indienen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (wij raden u aan daarbij uw BSN-nummer af te schermen). Dit omdat wij zeker willen weten dat u het bent en uw gegevens niet aan iemand anders sturen die er zomaar om vraagt. Wij zullen dan binnen de wettelijke termijn aan uw verzoek voldoen.
Dient u een verzoek in namens één van onze cliënten omdat deze daartoe zelf niet meer in staat is, dan dient u bewijsstukken te overhandigen waaruit blijkt dat u namens deze cliënt mag optreden. Deze documenten dienen te voldoen aan de wettelijke en juridische eisen die daaraan worden gesteld.

Functionaris gegevensbescherming
Charim heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is toezichthouder op naleving van de regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens binnen onze organisatie.

Contact
Voor al uw vragen over dit privacy statement en voor het indienen van uw verzoek voor het aanpassen van uw gegevens, kunt u terecht bij de Klantenservice van Zorggroep Charim. U kunt contact opnemen via het contactformulier rechts bovenin.

Charim kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de websites.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht