Over Charim

Liefdevolle zorg die verder gaat. Wie bij Charim werkt, gaat daar voor. Daarbij richt je je op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. Je bent daarbij ook alert op zijn levens- en zingevingsvragen. Waar mogelijk ondersteun je de cliënt in zijn geloofsbeleving. Door bijvoorbeeld daarover met hem te praten of door een bezoek van een geestelijk verzorger te regelen. Of door samen te bidden of te zingen. Omdat je begrijpt hoe waardevol dat is. Charim is een christelijke organisatie. Zo willen we zijn en zo willen we werken. We zijn voortgekomen uit de lokale kerken. Samen met elkaar geven we vorm aan liefdevolle zorg die verder gaat!

Zorg die verder gaat

Charim wil samen leven met ouderen die hulp nodig hebben. Onze ambitie is dat deze ouderen hun eigen leven zoveel mogelijk voortzetten, zoals ze gewend zijn. Samen met cliënten en hun omgeving zoeken we naar de beste manier waarop professionele zorg en ondersteuning kan worden geboden die past bij de persoonlijke levenssfeer en levensfase van de cliënt.

Maak kennis met onze P&O-manager Angela

Maak kennis met onze P&O-manager Angela

Zo werken we bij Charim

Medewerkers zetten zich met toewijding in om deze zorg en ondersteuning af te stemmen op de persoonlijke vragen, wensen en dromen van de cliënt.
 Charim is een betrokken en betrouwbare partner van cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere samenwerkingsrelaties. Zo dragen we bij aan een zorgzame samenleving.

 • Identiteitsstatuut

  Samen werken, samen denken, samen inspireren, samen Charim. De ankers, hoe wij onszelf zien, wat vinden we belangrijk, en wat betekenen de kernwaarden voor ons werk, liggen vast in een identiteitstatuut. In dat statuut staan onze waarden, normen en omgangsvormen. Zodat iedereen weet “Zo werken we bij Charim”.

 • Charim Voordeelmenu

  Met het nieuwe Charim Voordeel Menu heb je als werknemer de keuze om bestaande arbeidsvoorwaarden uit te ruilen voor andere voorwaarden, bijvoorbeeld een fiets, vergoeding voor studiekosten of extra reiskostenvergoeding.

 • Leren en ontwikkelen

  Om onze klanten optimale zorg te bieden, is het nodig dat we ván en mét elkaar leren. Medewerkers en teams kunnen samen vernieuwen, groeien en verbeteren. Binnen Charim wordt een digitale plaats gecreëerd waar medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers kennis kunnen halen en brengen.

 • Talent in Actie!

  Iedere medewerker heeft zijn eigen talenten. Met ‘talent in actie’ gaan we aan de slag met een talent-/ontwikkelcyclus waar de ontwikkeling van talent van medewerkers centraal staat.

 • Veiligheid, gezondheid, vitaliteit

  Iedere medewerker heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Het is aan de werkgever om veiligheid, gezondheid en vitaliteit op proactieve wijze te bevorderen met als doel arbeidsongevallen, ongewenste uitval en uitstroom te voorkomen. Met dit beleid investeert Charim in bewustwording en preventie in het algemeen.