Naar hoofdinhoud

‘Als cliëntenraad zijn wij de oren en ogen van de bewoners’

Elke woonzorglocatie van Zorggroep Charim heeft een cliëntenraad die zich bezighoudt met de belangen van de bewoners. Het is een raad die gevormd is door de bewoners zelf, familieleden van de bewoners of omwonenden van de locaties. De raadsleden overleggen met het lokale en centrale management van de zorggroep over allerlei onderwerpen. ‘Thema’s die de bewoners aangaan en waarin wij de wensen van de ouderen kunnen waarmaken’, vertelt Albert van Laar, de huidige voorzitter van de centrale cliëntenraad die dit jaar stopt na jarenlange betrokkenheid en inzet en waarvoor Charim nu een opvolger zoekt.

Met zijn jarenlange financiële ervaring in de ouderenzorg is Albert van Laar trotse voorzitter van de lokale cliëntenraad van De Meent én de centrale cliëntenraad (CCR). ‘Ook al nam ik me voor om in het eerste jaar van mijn prepensioen geen extra vrijwilligerswerk te doen, ik kon het toch niet laten. Ook al woont er geen familie van Albert in een locatie van Charim, toch weerhoudt dat hem er niet van om dit werk te doen. ‘Het werk van de cliëntenraad is nuttig en noodzakelijk. We praten mee over beleid, hebben veel inspraak en onze adviezen worden serieus genomen.’

Wensen van de bewoners
Thema’s als de zorg, wonen en welzijn komen aan bod in de overleggen tussen de medezeggenschapsraden en het management. Elke locatie heeft een eigen medezeggenschapsraad. De wensen en de behoeften van de ouderen die zorg en ondersteuning krijgen bij Charim; daar staan de raden voor. De centrale raad is gevormd vanuit de lokale cliëntenraden en houdt zich bezig met dezelfde thema’s vanuit een bredere invalshoek en overlegt met de raad van bestuur van de zorggroep.

Waardevolle familieavonden
Regelmatig overleggen de raden en het management met elkaar hoe ze de bewoners het beste van dienst kunnen zijn. ‘Het is soms best een uitdaging om de behoeften van bewoners op te halen. Wat goed werkt, zijn de familieavonden, waarbij bewoners en hun families aanwezig zijn. Tijdens die avonden is er veel ruimte om vragen te stellen en behoeftes kenbaar te maken. Het geeft ons daarnaast zicht op eventuele zorgen waar bewoners mee kunnen zitten. Daar gaan we dan natuurlijk wat aan doen!’ Veel leden van de cliëntenraad zijn familie van een bewoner. Hun rol als mantelzorger is van grote waarde. ‘Zij zijn onze ogen en oren. Omdat ze zo dicht bij de cliënten staan, kunnen ze goed signaleren wat zij nodig hebben.’ 

Verschil maken
Tijdens de cliëntenraadsvergaderingen komen allerlei onderwerpen aan de orde waar de eigen inbreng van cliënten voorop staat. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten, veiligheid en maaltijden. Ook de vraag of cliënten zich gezien voelen komt regelmatig terug. Albert: ‘Als raad blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen die binnen de locatie en de zorggroep spelen en word je er actief bij betrokken. Zo kun jij het verschil maken!’

Tijd en aandacht 
Over de vraag wat hij het leukste vindt, hoeft Albert niet lang na te denken. ‘Dat je inbreng in de cliëntenraad van betekenis is voor de kwaliteit van zorg en dat je daar invloed op hebt.’ Alberts liefde voor mensen is een grote stimulans. ‘Ik ben een mensenmens. Als iemand zorg nodig heeft, moet hij goed geholpen worden.’ Albert is niet de enige die dat vindt. ‘Elk lid van de cliëntenraad is begaan met het lot van de ouderen. Iedereen krijgt de ruimte om met zijn talent bij te dragen aan hun welzijn. Ook al vraagt meedenken en -beslissen een zeker kennisniveau, je hoeft niet hooggeschoold te zijn om lid te worden van een cliëntenraad. Het allerbelangrijkste is dat je hart hebt voor degenen om wie het bij Charim allemaal draait: de bewoners.’ 

Voorzittersvacature
Na zijn jarenlange inzet, neemt voorzitter Albert eind dit jaar afscheid als voorzitter van de centrale clientenraad en de lokale clientenraad van De Meent. Charim zoekt op dit moment nieuwe voorzitters. Wie interesse heeft, kan meer lezen over de vrijwilligersrol op www.vrijwilligerbijcharim.nl. Voor meer informatie is Manuele van Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad, tel. 06-30945353 of Albert van Laar, tel. 06-54616185 bereikbaar.