Naar hoofdinhoud

Elkaars talenten ontdekken bij Zorggroep Charim

Talent in Actie! is de nieuwe gespreks- en ontwikkelcyclus van Zorggroep Charim waarin talenten van medewerkers centraal staan. Team Revalidatie heeft meegedaan met de pilot. In de pilot heeft het team stilgestaan bij hun talenten en hoe ze deze in hun werk kunnen inzetten. Hanneke Geerts, verpleegkundige op afdeling Revalidatie vertelt over haar ervaringen in de workshops Talent in Actie!

Talenten
Hanneke (hieronder links op de foto) vertelt: “We hebben elkaars en onze eigen talenten ontdekt! Het is verrassend en prettig om met elkaar te bespreken waar je de ander goed in vindt. Bovendien zie je dan vaak waar je elkaar als team goed aanvult.”
De ene collega ontdekt echt nieuwe talenten en de ander beseft dat zijn of haar talent nog beter benut kan worden. Ieder mens heeft verschillende talenten. Een talent is iets waar je van nature goed in bent en waar je plezier in hebt. Bijvoorbeeld luisteren, zorgzaam zijn, een groot verantwoordelijks besef hebben of goed zijn in communicatie. “Het is fijn om te horen dat je collega’s je echt waarderen, dat stimuleert en motiveert,” vertelt Hanneke. Positieve feedback en complimenten van anderen zijn waardevol omdat het helpt zicht te krijgen op je talenten.

Positief!
“Ik heb geleerd om zaken op een andere manier te bekijken”, blikt Hanneke terug. “De aandacht ligt snel op het negatieve. Op iets dat niet lukt. Het werkt beter om dit om te buigen: wat kan ik er aan doen zodat het weer positief wordt?” Hanneke is dit bewust gaan inzetten, zowel in haar privé situatie als in haar werk. Ze geeft als voorbeeld de gesprekken die ze voert met revalidanten en familie. In deze gesprekken benadrukt ze de positieve, goede dingen. Ze merkt dat het gesprek fijner verloopt en dat het de revalidanten motiveert in hun revalidatietraject.

Teamgevoel
In elk team wordt er in meer of mindere mate over elkaar gepraat, iedereen vindt dat vervelend en toch doet iedereen er soms aan mee. Dit is veranderd in team Revalidatie. “Er wordt minder over elkaar gepraat. We spreken elkaar nu positief aan en geven elkaar meer complimentjes. We kennen elkaars talenten nu en gaan daar ook steeds meer gebruik van maken”.