Naar hoofdinhoud

Dementie en de wijkverpleging

In de wijkverpleging is geen dag hetzelfde. Daar weet Aafje alles vanaf. Ze is wijkverpleegkundige bij Zorggroep Charim en richt zich in haar werk steeds meer op ouderen met dementie. Het is een andere manier van zorg verlenen.

Als wijkverpleging verleen je zorg bij mensen thuis. Dit was voornamelijk somatische zorg, zorg die je levert omdat iemand dit om lichamelijke redenen niet zelfstandig meer kan. Hier valt onder andere het wassen/douchen, steunkousen aan- en uittrekken, medicatie aanreiken, maar ook verpleegtechnische zorg zoals wondzorg, katheterzorg en stomazorg. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen en groeit de groep mensen die (beginnend) dementerend zijn. Mensen met dementie vragen een andere manier van zorg en benadering. Tegenwoordig blijven mensen met dementie langer thuis wonen en ligt er een mooie taak voor ons als Wijkverpleging van Charim om deze mensen goed te begeleiden. 

Ken je cliënten! Het is belangrijk om te kijken naar de achtergrond van een client, wat voor werk heeft hij of zij in het verleden gedaan, wat waren gewoontes omtrent hygiëne, voeding en omgang met anderen in het sociale netwerk. Team Zeist heeft bijvoorbeeld een client die om 9 uur in de ochtend ADL hulp nodig heeft. Als je voor dit tijdstip bij haar voor zorg aanbelt dan wil het opstaan en aankleden niet meer lukken. Een vaste dagelijkse structuur is voor dementerenden heel belangrijk. Ook de tijd kunnen nemen bij deze cliënten is erg belangrijk. Het kost vaak veel tijd om vertrouwen te winnen en een band op te bouwen voordat je tot een handeling als bijvoorbeeld douchen toekomt.  

Vier kleine successen! Mensen met beginnende dementie kunnen het hier erg moeilijk mee hebben en willen niet altijd zorg accepteren. Mag je vandaag niet binnenkomen maar heb je wel 10 minuten aan de deur mogen praten? Dan heb je toch succes geboekt. De volgende keer sta je misschien in de gang en de keer daarop krijg je wellicht koffie aangeboden. Ondanks dat er testen zijn om te kijken of iemand dementerend is wil dat niet zeggen dat de uitslag altijd klopt. Intelligente mensen, met beginnende dementie, kunnen deze score beïnvloeden. Indien nodig kan er een uitgebreide test bij een geriater aangevraagd worden. 

Cliënten met dementie vragen een andere manier van zorg verlenen. Ons team let goed op de persoonlijke verzorging, heeft een client regelmatig schone kleding aan of valt een client veel af? Aan de manier waarop iemand in zijn of haar huis leeft kun je ook veel aflezen. Dit is een punt waar we veel aandacht aan schenken. Hoeveel eten is er een aantal dagen nadat er boodschappen zijn gedaan nog aanwezig? Is er veel vaat op het aanrecht? Zijn er lege verpakkingen van bijvoorbeeld maaltijden? Kan iemand vertellen wat er in de krant staat die op dat moment op tafel ligt? Zijn er gebruikte handdoeken? Een client kan de douche even aanzetten en een hoekje van de badkamer natmaken om de indruk te wekken dat hij of zij gedoucht heeft. Het is aan ons om hier doorheen te prikken en patronen te herkennen.  

Er zijn verschillende vormen van dementie die ieder een andere aanpak vergen. Een casemanager dementie biedt ons als Wijkverpleging maar ook de client en diens omgeving ondersteuning. Als er een diagnose dementie gesteld wordt dan komt er een casemanager dementie in beeld. Ook hier kan het voorkomen dat een cliënt deze bezoeken niet op prijs stelt. Ons team kijkt dan extra goed naar deze cliënt en kunnen op de achtergrond onze vragen of bevindingen bespreken met de casemanager.  

Zorg verlenen aan cliënten met dementie vraagt een andere expertise. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben er trots op dat ons team dit kan. Als aandachtsvelder dementie wil ik graag samen met mijn collega’s passende zorg aan deze explosief groeiende groep cliënten bieden. Het voelt goed dat deze mensen door onze zorg langer en verantwoorder thuis kunnen blijven wonen.