Directeur Zorg

Directeur Zorg

Functie: Directeur Zorg
Aantal uren per week: Fulltime
Locatie: Wiltonstraat, Veenendaal

Wij zoeken een directeur Zorg

De topstructuur van Charim wordt gevormd door de bestuurder, de directeur Zorg, de directeur Behandeldienst en de directeur Services. Als directeur Zorg geef je leiding aan de locatiemanagers (15) en draag je in het Directie Overleg (DO) in belangrijke mate bij aan de koers en aansturing van de uitvoeringsorganisatie en vorm je feitelijk met je twee collega directeuren de directie. De functie kent daarmee zowel een duidelijke verticale als horizontale dimensie. Verticaal; een herkenbare en stevige lijnpositie, van waaruit je met heldere kaders en doelen de locatiemanagers de benodigde ruimte en richting geeft en nadrukkelijk ook de doelrealisatie bewaakt en stuurt. Horizontaal sta je als lid van het DO voor de zorg en bied je in het samenspel met collega directeuren en bestuurder samenwerking én tegenkracht en breng je zorginhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling.

PROFIEL

 • Uiteraard heb jij ruime leidinggevende ervaring in de zorg, maar niet noodzakelijk in de ouderenzorg, wel bij voorkeur in de langdurige zorg. Zonder meer heb je affiniteit met de ouderenzorg en een warm hart voor de doelgroep. Je snapt de cultuur en processen in langdurige zorg en weet dit ook te vertalen in een passende en gewaardeerde sturingsstijl.
 • Je hebt door kennis en ervaring een duidelijke visie ontwikkeld op (ouderen)zorg en weet dit ook te vertalen in wat dit vraagt van een organisatie, management en medewerkers.
 • Van de directeur Zorg wordt verwacht dat hij/zij christen is en daar zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardenoriëntatie.
 • Je hebt aantoonbaar resultaten geboekt in het positioneren en laten functioneren van zorgmanagement en weet hoe je persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleert vanuit de principes van een lerende organisatie.
 • Je bent organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt.
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en gezaghebbend (maar niet autoritair): uitnodigend en uitdagend met een positief-kritische inslag, niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; een leider die geniet van groei en succes van managers en medewerkers.
 • Als persoon ben je evenwichtig; ook onder druk blijf je in positie, in dialoog en in balans; waar nodig geef je tegengas of beweeg je mee, altijd open en in verbinding zonder te verbleken of te star te zijn. Als boegbeeld van de zorg toon je vooral zelf het goede voorbeeld als leider; verantwoordelijk, delegerend en ook daadkrachtig; als het moet kan je doorpakken en schuw je niet in te grijpen.
 • Voor collega directeuren en de bestuurder ben je een natuurlijke en gewaardeerde sparringpartner: open, constructief en oplossingsgericht.

PROCEDURE
Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • Speed op 4 oktober (hele dag) waarbij kandidaten in drie korte gesprekken kennis maken met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op 10 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op 24 oktober waarin we zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.


Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor eind oktober af te ronden met focus op indiensttreding per 1 januari 2020.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wij verzoeken je om uiterlijk
30 september om 17:00 uur te reageren. De werving en selectie wordt door K+V gedaan. Klik hier voor de volledige informatie over deze vacature.

Solliciteer
Hoe werkt solliciteren bij Charim?
Meer informatie over vacatures: